معرفی شرکت


شرکت ذوب گران رنگین فلزدرسال 1388 باهدف اشتغال زایی ، خودکفایی وعدم خروج فراورده های معدنی ( کنسانتره سرب ) به صورت خام ازکشور اقدام به تولید شمش سرب کارگاهی ، آلیاژی آنتیموان دار و آرسنیک دار ونقره دار، شمش سرب خالص 998/99 % و تولیدشمش نقره وهمچنین تولیداکسیدفلزات نموده و به منظورتولید محصولی باکیفیت وقابل رقابت دربازارهای بین المللی به بهره برداری رسیده استضمن تشکروقدردانی اززحمات کلیه پرسنل این شرکت و هیئت مدیره فهیم وکاردان که درتمامی مراحل دست دردست یکدیگرداده تابتوانیم فعل خواستن راصرف کنیم ، تمام تلاش خودرانموده ایم تامحصولی به بازارارسال نماییم که بهترین کیفیت رادارباشد .
باتوجه به زمینه فعالیت شرکت که تولیدشمش سرب می باشد و دید نه چندان مناسبی که این صنعت درسطح استان زنجان دارد سعی نمودیم که درگام نخست نکات زیست محیطی  را به طورکامل رعایت نماییم ودرادامه راه سعی درتولید محصولاتی بابالاترین سطح کیفی داشته باشیم و دراین راه درهرگام درهایی نو به رویمان بازشده ومحصولات تازه ای دردست تولید داشته و در گام بعدی تلاش کردیم که هیچگونه خروجی (باطله ) ازسیستم نداشته باشیم .
تلاش فراوان نمودیم که مشتری مداری سرلوحه تمامی مراحل تولیدمان باشد به نحوی که ازکلیه محصولات فروخته شدگواهی رضایتمندی مشتری داشته باشیم .
درپایان آرزو دارم  درسایه عنایات باری تعالی و کوشش فراوان همکارانم بتوانم درعرصه تولید شمش سرب و دیگرمحصولات بازارجهانی رادردست کشورعزیزمان داشته باشیم .

مدیرعامل : حمیدرضاطرفه نژاد

Latest stories and report

    photo_2017-04-23_10-14-21
     
    photo_2017-04-23_10-14-21
     
    photo_2017-04-23_10-14-21